Girl.20. Portuguese. Watching the coffee grow stale.
"A tongue has no bones but it can break a heart.”
— Ed Sheeran  (via fawun)
©